slide slide slide slide slide

Tin công ty

DIỄN TẬP PCCC CHUNG CƯ KHÁNH HỘI 3 NĂM 2015

Vào ngày 27/06/2015 tại Chung cư Khánh Hội 3 đã diễn ra buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy nhằm mục đích nâng cao nhận thức, ý thức cho mọi người về công tác PCCC, giúp mọi người nắm vững quy trình tổ chức chữa cháy, thao tác, sử dụng các phương tiện chữa cháy cầm tay đã trang bị lắp đặt; Kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của các phương tiện chữa cháy của cơ sở và lực lượng cơ sở PCCC, khả năng phối kết hợp giữa tổ, đội của lực lượng chữa cháy tại chỗ giải quyết tình huống cháy, thoát nạn, cứu nạn.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi diễn tập PCCC của Chung cư Khánh Hội 3 vào ngày 27/06/20015 :

   

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dandev